Er det plass for mindre fagmiljø i framtidas høgskolesystem?

Musikkteaterhøyskolen inviterer til debatt torsdag 13. oktober kl 18.

Regjeringa signaliserar at dei ønsker større og meir robuste fagmiljø innafor høgare utdanning. Dette betyr i praksis at det blir lagt opp til samanslåing av statlege universitet og høgskolar, mens private høgskolar opplever eit fusjonspress. Regjeringen ønsker seg store fagmiljø som kan hevde seg internasjonalt innan forsking.

Robuste fagmiljø er viktig, men vi ser likevel med bekymring på denne utviklinga:

  • Er store fagmiljø einaste løysing på økt kvalitet i utdanningssystemet?
  • Kva plass har mindre fagmiljø i regjeringas plan?
  • Er forsking så viktig at undervisning blir sekundært?
  • Ønsker regjeringa fortsatt eit mangfold med «nisjeskolar» og ideologisk forankrede høgskolar?

Kva meiner du? Møt opp!

Kor er debatten?

Fjellhaug internasjonale høgskole, Sinsenveien 15.

Deltakarar

Innledning ved Frank-Ole Thoresen (rektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole)

I panelet: Liv Harriet Sandaune (FrP og KUF-komiteen), Bjørn Haugstad (Høgre, statssekretær i KD), Anders Tyvand (KrF og KUF-komiteen), Hege Haukeland Liadal (AP og kulturkomiteen), Ada Arnstad (Sp, ungdomspolitiker) og Marianne Andenæs (leiar i Norsk studentunion)

Debatten blir leia frå Erik Schøyen (Styreleiar i Musikkteaterhøyskolen og teatersjef ved Haugesund Teater)

alt

Sist oppdatert: 11. oktober 2016