Første digitale eksamen ved NMH_12.12.16 - web2.jpg

Første digitale eksamen ved NMH

12. desember gjennomførte 66 1.års-studenter den første digitale eksamen ved NMH – skriftlig skoleeksamen i musikkforståelse I.

Studentene kunne skrive på sine egne medbrakte laptoper. Ved å laste in systemet Safe Exam Browser (SEB) ble alt på maskinen låst bortsett fra et eget skriveprogram hvor eksamensoppgaven ble tilgjengelig. Eksamensoppgavene blir levert gjennom dette systemet og dermed blir oppgavene lettere å lese for sensorene.

Renate Hauge Sund og Silje Hjelseth Nygaard i studieseksjonen har arbeidet med dette systemet gjennom hele høsten.

Gjennomføringen av eksamen har vært svært vellykket og i framtiden vil skoleeksamener ved NMH bli avviklet på samme måte.

Sist oppdatert: 12. desember 2016