musicnorway-web.jpg

Gratis seminarserie fra Music Norway

Music Norway arrangerer jevnlig en seminarserie kalt Åpent hus som er gratis og åpen for alle. Møtene ønsker å skape en møteplass for ulike aktører i musikkbransjen.

Møtene holder internasjonal fokus og tar opp temaer som skal bidra til økt innsikt og kunnskap om musikkbransjen.

Temaer som har blitt tatt opp tidligere er for eksempel hvordan å formidle ny musikk, merkevarebygging og verdien av visuell identitet, og møter med artister som har gjort suksess.

Neste arrangement er 3. oktober og handler om presse og PR i UK.

Tema og arrangementer legges ut på Music Norways Facebook-side.

Sist oppdatert: 4. september 2017