Hva betyr statsbudsjettet for NMH?

Noen gleder og noen bekymringer – det er hovedinntrykket etter at regjeringen leverte sitt forslag til statsbudsjett denne uken. Her kommer en kort oppsummering for NMHs vedkommende, skriver Peter Tornquist.

Økt bevilgning og økte krav 

Det er foreslått en bevilgning på 246 millioner kroner til NMH. Dette er en økning på 7,8 millioner sammenlignet med bevilgningen for 2014, og knytter seg i hovedsak til en pris- og lønnsjustering. Dessverre foreslår regjeringen også at vi skal redusere driften med 1,2 millioner gjennom «effektiviseringstiltak og avbyråkratisering». Gjenstår å se om forslaget også fører til kutt i kravene til statlig rapportering. 

God uttelling for ph.d. og KUST

NMH får 1,6 millioner kroner for avlagte doktorgradsdisputaser, og Programmet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid (KUST) får tre nye stipendiatstillinger!

TUP-million videreføres

Det er lagt inn en økning i grunnbevilgningen på 1 millioner kroner til TUP. Dette er en meget gledelig utvikling, som tyder på at departementet endelig lytter til våre argumenter om satsing på talentutvikling. Denne økningen kommer i tillegg til Kulturdepartementets storsatsing Talent Norge (se neste punkt).

Et kulturens Olympiatoppen

Videre har Kulturdepartementet foreslått å bevilge 30 millioner kroner til en målrettet satsing på talentutvikling innen de ulike kunstfeltene. Tiltaket vil få navnet Talent Norge og målgruppen er unge med anlegg for en lang kunst- eller kulturkarriere på høyt internasjonalt nivå. Her skal NMH være med og konkurrere med gode prosjekter!

Fremragende økning

Det foreslås også å styrke NOKUT med 4 millioner kroner til sentrene for fremragende utdanning (SFU), slik at det totalt blir bevilget 19,9 millioner kroner til SFU i 2015. Et av sentrene som får midler fra SFU er CEMPE - Senter for fremragende utdanning i musikkutøving på NMH. Gratulerer til Ingrid Hanken, som dermed er en av årets budsjettvinnere!

Forslag om å kreve studieavgift fra utenlandske studenter

Det er også kuttet med 684 000 kroner i forbindelse med et forslag om at universiteter og høgskoler kan kreve studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits fra og med høstsemesteret 2015. Forslaget gjelder ikke for studenter med rett på utdanningsstøtte fra lånekassen og utvekslingsstudenter på avtale. Vi vil komme tilbake til saken i forbindelse med årets budsjett, men avventer forhandlingene i Stortinget. Forvent mye støy om denne saken fremover. 

Kort oppsummert: ingen krise på kort sikt, men flere øremerkete bevilgninger betyr mindre frihet til å prioritere selv. Hva «effektivisering og avbyråkratisering» vil føre til på sikt er usikkert, og ingen av oss er glade for å måtte kreve inngangspenger fra utenlandske studenter. Gledelig satsing på talent, og annerkjennelse for at NMH leverer høy kvalitet!

Gå direkte til primærkilden og les Statsbudsjettet 2015 på regjeringens egen side.

Med hilsen

imported-image

Peter Tornquist

Rektor

Komposisjon

Sist oppdatert: 9. oktober 2014