Eksempler på internkommunikasjon.PNG

Prosjekt om internkommunikasjon

NMH forsøker å styrke internkommunikasjonen på skolen, og har satt i gang et prosjekt.

Studenter og ansatte skal få lettere tilgang til informasjon som angår deres hverdag. Målet er å unngå misforståelser og spare tid og energi.

Internkommunikasjon rommer kommunikasjon mellom lærer og student, mellom administrasjon og lærere, mellom administrasjon og studenter, mellom ledere og ansatte og ansatte seg i mellom.

For å kommunisere på kryss og tvers bruker vi veldig mange kanaler: e-post, nettsiden, Canvas, samtale, lapper på tavlene, SMS, facebook og andre mer kreative metoder.

Resultatene fra en spørreundersøkelse

Det første steget var å kartlegge hvordan det fungerer i dag. Det holder ikke å tro – vi må vite. I sommer fikk derfor studenter og ansatte mulighet til å svare på noen viktige spørsmål i en spørreundersøkelse. Og de 393 svarene avdekker en del utfordringer:

  • Informasjonsmengden på e-post er stor på NMH. Vi bruker i tillegg flere kanaler for å formidle samme type informasjon. Dette gjør det vanskeligere både for studenter og ansatte å forvente hvor de skal finne det de er ute etter.
  • Studentene vet ikke alltid hvor de finner oppdatert og riktig informasjon om viktige forhold ved studiene.
  • 7 av 10 studenter har gått glipp av minst én viktig beskjed angående studiet sitt i løpet av det siste året.
  • De aller fleste studentene (nær 9 av 10) opplever å få ulik informasjon fra administrasjon og lærere.
  • Mange ansatte etterlyser å bli informert om prosesser tidligere enn i dag. Flere ønsker seg også bedre rutiner rundt høringer og møtepunkter der man kan lufte synspunkter.
  • 80 % av studentene bruker Canvas, og de ønsker at informasjon om alle fag ligger i denne læringsplattformen. De vil også at lærere i større grad enn i dag tar i bruk Canvas.
  • Mange bruker lukkede grupper i Facebook som kanal innad i studentgrupper.

Hva gjør vi nå?

Kommunikasjonsseksjonen samler nå trådene og dykker litt dypere bak tallene. Vi snakker med ulike miljøer for å finne ut hvilke kanaler de bruker til hvilken kommunikasjon. I løpet av våren 2019 vil vi anbefale noen rutiner og løsninger for å gjøre kommunikasjonsflyten bedre.

Parallelt med dette er det satt i gang et prosjekt for å lage nye nettsider. Planen er at nettsidene skal være på plass i slutten av 2019. Målet er at de interne sidene skal styrke den digitale interne kommunikasjonen.

Teknikk, men også holdning

Å forbedre internkommunikasjonen ved NMH er ikke gjort over natta. Det handler om tekniske løsninger, men like mye om holdninger.

Vinnerne av Ipad

Det ble trukket ut 2 Ipad-er blant dem som svarte på undersøkelsen i sommer. Vinnerne er: Erlend Hovland og Matea Sannes.

Har du tips eller kommentarerer?

Har du tips eller kommentarerer, kan du skrive det her
ingrid.h.sollie.jpg

Ingrid Holst Sollie

Seniorrådgiver
Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt
imported-image

Kjetil Asdal Bjørgan

Kommunikasjonssjef
Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt
Sist oppdatert: 21. desember 2018