Oppstart 2018 flying start f Paal Audestad 23.jpg
Foto: Paul Audestad (2018).

Mulighet for opptak av egne prosjekter med Mediasite

Mediasite er kameraanlegget du kan bruke til å ta opp konserter og fremføringer. Anlegget er installert i Lindemansalen og Levinsalen.

Hva er Mediasite?

Mediasite er et kameranalegg som er installert i både Lindemansalen og Levinsalen. Gjennom dette anlegget kan du dokumentere konserter og andre fremføringer ved å gjøre opptak med ett, to eller tre kameraer med stereo lyd fra mikrofoner i taket.

Anlegget er brukerstyrt, og opptakene lastes opp på din Mediasite-konto hvor de kan redigeres og publiseres.

Mediasite er i en testperiode, og du melder ifra om feil til AV-avdelingen.

Hvem kan bruke Mediasite?

Alle studenter og lærere ved Norges musikkhøgskole kan bruke kameraanlegget Mediasite i Levin- og Lindemansalen.

Har du allerede en konto? Logg inn på Mediasite her (mediasite.nmh.no).

Hvordan bruker du Mediasite?

For å benytte deg av kameraanlegget, må du aller først opprette en bruker.

Rettigheter og retningslinjer for opptakene dine

Opptakene du tar fra Levin- og Lindemansalen er hovedsakelig ment for å brukes i en studiesammenheng, og til å deles mellom studenter og lærere ved Musikkhøgskolen. 

Hvis du skal dele opptakene med noen utenfor høgskolen, er du selv ansvarlig for at rettighetene er klarert.

Før offentliggjøring av opptak

  • Du må ha klarert opphavsrettighetene til komponistene og tekstforfatterne i musikkverk som fremføres. Dette gjør du gjennom TONO.
  • Hvis fremføringen du har tatt opp finnes i NMHs offentlige konsertprogram, faller den under høgskolens TONO-avtale.
  • Hvis du står som privat ansvarlig for fremføringen, er det du selv – som konsertarrangør – som er ansvarlig for TONO-klareringen.
  • Når du offentliggjør et opptak, må du klarere denne fremføringen på nytt med TONO. Dette er ikke en del av NMHs avtale med TONO.

I tillegg til dette må du klarere

  • de utøvende kunsternes (musikernes) rettigheter
  • produsentrettighetene
  • retten til eget bilde
  • sammenstillingen av lyd og bilde (synkronisering)
  • rettighetenes avgrensninger
  • vernetid for musikkverk som har "falt i det fri"

Les gjennom alle retningslinjene før du går i gang!

Sist oppdatert: 30. juli 2019