Koronatider – informasjon for studenter og ansatte

NMH er stengt, men vi jobber hjemmefra. Her kan du lese om digitale løsninger, hjemmekontor, karantene og finne lenke til rektors videoblogg.

Dette er en informasjonsside for ansatte og studenter om koronasituasjonen. Siden blir oppdatert daglig. Innhold på denne siden:

Hva innebærer stengingen

Bygningen er stengt fram til mandag 13. april (besluttet av regjeringen 24. mars), vi skal ikke møtes i grupper på mer enn 5 personer, og alle konserter er avlyst ut april.

 • All fysisk undervisning og annen aktivitet er innstilt
 • Bygningene er stengt og det vil ikke være anledning til å bruke lokalene
 • Ansatte jobber hjemmefra
 • Studenter og lærere må bruke digitale løsninger for undervisning.

Rektors videoblogg

«Rektors rom» er kortfattet, direkte og personlig informasjon fra Peter Tornquist.

Videobloggen kommer ut ca. annenhver ettermiddag.

Digital undervisning og teknisk hjelp

Det er viktig at alle bruker kanalene NMH har etablert for digital undervisning – Canvas og zoom – og ikke «private løsninger».

Det er laget et Canvasemne hvor det ligger mange ressurser for å komme i gang med digital undervisning, også en-til-en-undervisning. Der kan du også stille spørsmål om temaet.

Ansatte kan også bruke Zoom videokonferanseverktøy.

 1. Last ned og installer Zoom-klienten herfra
 2. Start «Zoom Client for Meetings»
 3. Velg «Sign in with SSO»
 4. Skriv inn norgesmusikkhogskole
 5. Logg inn med Feide-passord.

Zoom er også tilgjengelig i Canvas.

For å nå filområder (ikke box) og noen av tjenestene i biblioteket må man logge inn på vpn.nmh.no (feide-innlogging primært for administrativt ansatte).

Mange av databasene i biblioteket er tilgjengelig. Mer detaljer på bibliotekets side.

Ellers er it@nmh.no betjent i kontortiden (men hjemmefra).

Kontakt

Har du spørsmål om studiepoeng knyttet til prosjekter som nå ikke blir gjennomført, undervisning, eksamen eller andre ting, kontakt din studentkontakt.

Du kan også sende epost til korona@nmh.no. E-posten går  til beredskapsgruppe korona.

Trenger du kontakt med noen i administrasjonen, finner du oversikten her:


Nyttige nettsteder


Alle har ansvar for å hindre smitte

Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger for å forebygge smitte.

 • Vask hendene ofte eller bruk desinfeksjonsmidler (Antibac)
 • Host eller nys i albuekroken, bruk lommetørkle.
 • Begrens deling av bestikk, kopper og glass. Bruk egen kopp/ flaske og vask den selv eller bruk engangskopper.
 • Touchpaneler som kaffemaskin og kopimaskin er gode smittekilder, og her bør man være nøye med håndvask/ antibac før og etter.
 • På NMH – både i Slemdalsveien og Furuholmen – står det antibac framme, og det gjøres oftere rent på toaletter og fellesområder.
 • Gå over tastatur, tangenter, dørhåndtak med egnet rengjøringsmiddel (antibacservietter eller sprit).
 • Hold avstand.

Hvis du får symtomer

Har du mistanke om at du er smittet av koronavirus, kan du nå melde fra til Folkehelseinsitutttet og registrere symptomer i et skjema på helsenorge.no.

 • Får du symptomer på luftveisinfeksjon, skal du holde deg inne og unngå nærkontakt med andre.
 • Kontakt lege eller legevakt (116 117) på telefon.
 • Evt ring Oslo kommunes koronatelefon tlf 21802182.

Karanteneregler

Alle som har reist i alle andre land etter 27. februar, skal i karantene i 14 dager når de kommer hjem.


Hvordan registrere tid og fravær

Personalseksjonen har laget en oversikt over hvordan vi skal registrere arbeidstid og fravær inntil videre. Se oversikten over registrering av tid og fravær her>>

Lønn, honorarer, lån og økonomisk støtte

Utbetaling av lønn og honorarer ved inngåtte avtaler

Hvordan påvirker avlyste arrangementer og stengte dører utbetaling av lønn og honorarer i forbindelse med inngåtte avtaler om undervisning og andre oppdrag for NMH? Les hvordan NMH praktiserer det inntil videre.

Regjeringens tiltakspakke for studenter

Regjeringen tilbyr studenter som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen mulighet til å ta opp et ekstra lån på kr. 26 000,- i Lånekassen. Deler av dette lånet kan bli gjort om til stipend. Det ble klart 31. mars. Studentene kan også få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april.

Fristen for søke lån og stipend i Lånekassa for vårsemesteret 2020 er utsatt fra 24. mars til 15. april. Les mer på Lånekassas nettside.


Reiser

Gjelder fra 13.03.2020 til nye råd gis.

Alle reiser som er planlagt i mars i regi av NMH innstilles. Reiser som er planlagt i april bør vurderes avlyst eller utsatt. Dette gjøres i samråd med nærmeste leder.

Ingen skal foreløpig gjennomføre reiser med studenter.

Avbestilling av reiser

Har du selv bestilt via G-travel-portalen, kan du selv gå inn og avbestille der. Har du ikke bestilt den selv, kan du ta kontakt med Guri Arnesen.

Fritidsreiser utenfor Norden

Alle som kommer hjem fra land utenfor Norden vil automatisk få 14 dagers karantene, pålagt av helsedirektoratet. Dette vil være til vesentlig ulempe for arbeidsgiver og i strid med gjeldene råd fra helsemyndighetene.

Områdene med utbredt smitte av korona kan endres på kort varsel.

Vi forholder oss til informasjon fra Folkehelseinstituttet og reiserådene fra UD. Sett deg også inn i NMHs informasjon vedrørende reiser.


Referater fra viktige møter og aktuelle dokumenter

Sist oppdatert: 1. april 2020