Ny fysioterapeut

Karen van der Starre er ansatt i 50% stilling som fysioterapeut for studenter og ansatte.

– Jeg har tidligere jobbet 3,5 år som fysioterapeut i Oslo-Filharmonien. Dette er til nå mitt morsomste og mest interessante arbeidsplass, og grunnen til at jeg søkte stillingen her ved NMH, sier Karen, som jobber 2 dager i uken som klinisk psykomotorisk fysioterapeut ved Volvat Medisinske senter i tillegg til jobben på NMH.

Hun var ferdig utdannet fysioterapeut i 1994 og har jobbet på sykehus og i privat praksis i 12 år før hun videreutdannet seg som psykomotorisk fysioterapeut i 2008. Karen van der Starre har også erfaring fra bedriftshelsetjenesten, hvor hun jobbet som psykomotorisk fysioterapeut, HMS-rådgiver og foredragsholder.

Allsidig

– Jeg er en «alt-mulig-fysioterapeut». Jeg er jo videreutdannet i psykomotorisk fysioterapi, noe som innebærer at jeg har erfaring med mennesker som sliter med både fysiske plager som overbelastninger, skader, og mer psykosomatiske lidelser som angst, stressrelaterte plager til mer alvorlige psykiske lidelser. Jeg har alltid fokus på ergonomi og forebygging, noe som er svært viktig for musikere.

For alle

– Treningen for studentene og de ansatte vil være fokusert på noe styrke, tøyningsøvelser og avspenning, men jeg er åpen for andre innspill. Treningen er et lavterskeltilbud, så dette er for ALLE!!, poengterer hun.

Bli bevisste på egen kropp og sinn

Karen ser fram til å jobbe her på NMH. – Det jeg gleder meg mest til, er å samarbeide med bl.a. hovedinstrumentlærere for å få økt fokus – og være med på å utvikle – musikerhelse som fag, slik at vi bedre kan jobbe forebyggende. Jeg ønsker å være med på å gjøre studentene mer bevisste på egen kropp og sinn, være i forkant av plager og overbelastninger og gjøre dem bedre skikket til å ivareta seg selv.

Foajeskjerm_fysioterapi_28.3.19
Fysioterapi

NMH har en egen fysioterapitjeneste. Karen van der Starre er på NMH tirsdag, torsdag og fredag.

Sist oppdatert: 8. oktober 2019