Resultatet fra valget 2020

Studentene har talt. Det er valgt nytt SUT og representanter til NMH-styret.

Valget ble holdt digitalt fra 27. april til 1. mai.

Studentutvalget 2020-2021

Det skulle velges seks representanter til (SUT).
Antall stemmer: 87 hvorav 9 var blanke. De som ble valgt er:

  • Ingvild Ness
  • Simon Andre Nilsson
  • Oskar Goedvriend Lindberget
  • Hans Kristian Ven Røstad       
  • Annie Eline Lundgreen          
  • Elise Sandvik Olsen       

    

Studenter til styret 2020-2021

Det skulle velges to representanter og to vararepresentanter.
Antall stemmer: 116, hvorav tre var blanke. De som ble valgt er:

  • Anna Linh Berg                 
  • Sverker Rundqvist              
  • 1. vara: Anna Rødevand                  
  • 2. vara: Iver Bunkholt     

            

Les mer om SUT

SUT 2019
Studentutvalget (SUT) 2019–2020

Studentutvalget (SUT) er NMH-studentenes eget organ. Studentutvalget er der for å hjelpe deg når du har behov for råd og hjelp fra student til student.

Sist oppdatert: 5. mai 2020