Søk om støtte frå Lånekassen no

No kan du søkje om stipend og lån frå Lånekassen dersom du har studieplass. Det er og nokre endringar i Lånekassen sine reglar.

Opptrapping til elleve månader med studiestøtte

Stortinget har vedteke ein plan om å gradvis trappe opp utdanningsstøtta frå ti til elleve månader for fulltidsstudentar i høgare utdanning og fagskoleutdanning.

Opptrappinga skal skje over fire år, frå 2017 til 2020.

For våren 2018 blir støtta derfor trappa opp med to veker. Den eine veka får du under føresetnad av at Stortinget løyver pengar til det i statsbudsjettet for 2018.

Sist oppdatert: 23. mai 2017