Telling pågår

På oppdrag fra NMH gjør Statsbygg en utredning av NMHs langsiktige arealbehov. Derfor blir vi nå telt tre ganger om dagen for å registrere hvor mange som befinner seg på ulike rom.  

I forbindelse med utredningen trenger Statsbygg en god oversikt over hvilke arealer som finnes i lokalene våre i dag og hvordan vi bruker dem. Derfor denne tellingen, som skal foregå ca. kl. 10.30, 13.00 og 15.30 i to uker fra 11.–22. november.

De registrerer hvor var det mange og hvor var det få. Hvilke arealer er attraktive og hvorfor, og hvilke er det ikke? Er et undervisningsrom i bruk eller ikke? Hvor mange øverom er i bruk?  Hvor mange er til stede i en kontorsone?

Registrering av bruk er bare en av mange aktiviteter som inngår i grunnlaget for utredningen Statsbygg gjennomfører.

Merk: Vi registrerer ikke hvem som er til stede, bare hvor mange personer som er i ulike soner av bygget til ulike tider. 

Tellingen kan medføre noen forstyrrelser fordi de som teller vil måtte banke på og åpne dører for å telle hvor mange som er til stede. Tellingen vil bli gjennomført av ansattee og NMH-studenter som er engasjert for oppdraget.

 

Spørsmål? Kontakt

robert.haugan.jpg

Robert Haugan

Seksjonssjef
Seksjon for drift og IKT
Sist oppdatert: 13. november 2019