orgel avlangt

To nye studietilbud

Ettårig dirigentstudium på masternivå og erfaringsbasert masterstudium i kirkemusikk, er de to nye studietilbudene Musikkhøgskolen tilbyr fra høsten 2017.

De to studietilbudene ble vedtatt på styremøtet 21. oktober.

Ettårig dirigentstudium på masternivå

Målgruppen er i utgangspunktet studenter som søker seg inn på det ordinære masterprogrammet i utøving, men som ikke har planer eller mulighet til ta en full mastergrad.

En del utenlandske søkere til mastergradsstudiet i dirigering ønsker å studere med professorene på Musikkhøgskolen, men de har problemer med å bryte opp og flytte til Oslo for to år. Dette kan være søkere som allerede er delvis i gang med sin profesjonelle karriere og som dermed har forpliktelser det kan være vanskelig å forlate for en lengre periode. På et ettårig studium vil det være større muligheter for å konsentrere studieaktivitetene i perioder og studentene skal ikke ha andre obligatoriske emner utover dirigeringsemnet og valgemner.

Ved å opprette dette tilbudet unngår vi at studenter begynner på master uten å fullføre mastergraden, samtidig som at dette er studenter på høyt nivå.

I saksframlegget til styret står det: Det med en forventning om at studentene på dirigering vil bli fulgt opp (..) og at vi gjennom lærerne vil nå fram til studentene med kommunikasjon om hvilke krav som stilles for å fullføre dette studieprogrammet.

Last ned hele saksframlegget om ettårig dirigentstudium på masternivå (pdf)

Erfaringsbasert masterstudium i kirkemusikk

Erfaringsbasert masterstudium i kirkemusikk skal erstatte master i kirkemusikk slik det er i dag. Dette vil være et program der søkere må ha minst to års arbeidserfaring for å få opptak. Studiet vil gi 90 studiepoeng, og det kan tas over to eller tre år. Det vil bli organisert i samlinger slik at det er tilrettelagt for studenter som er i arbeid og som ikke nødvendigvis er bosatt i Oslo. Masterarbeidet skal være en kombinasjon av en skriftlig oppgave og et selvstendig kirkemusikalsk prosjekt.

Mastergradsstudiet i kirkemusikk har hatt lave søkertall siden oppstarten i 2004. Stadig flere organister søker seg heller til utøverstudiet enn til kirkemusikkstudiet. Musikkhøgskolen ønsker å tilby et kirkemusikkstudium som kan være attraktivt for søkere som allerede jobber i feltet.

Ved å gjøre denne endringen vil søkere som kommer direkte fra kandidatstudiet i kirkemusikk være utelukket fra å søke seg direkte til masterstudiet i kirkemusikk. Dette er søkere som også vil kunne finne et mulig studietilbud på de utøvende masterstudiene og som til nå i liten grad har valgt å søke seg til master i kirkemusikk.

Last ned hele saksframlegget om erfaringsbasert masterstudium i kirkemusikk (pdf)

Sist oppdatert: 26. oktober 2016