Valg!

Mandag 6. mai er det klart for å velge nytt Studentutvalg og studentrepresentanter til Høgskolestyret. Det er mulig å stemme helt frem til og med fredag 10. mai.

Det skal velges nytt studentutvalg (SUT) og to represenanter til musikkhøgskolens styre + 2 vara. Alle studenter har stemmerett.

Valget gjøres elektronisk. Alle studenter har fått en mail med lenke til valget. Det er to lenker - en til SUT og en til høgskolestyret.

Valg til Studentutvalget

SUT er studentenes eget organ på Norges musikkhøgskole, og har ansvaret for kommunikasjon med faglig og administrativ ledelse ved skole. SUT fronter saker som er viktige for studentene i ulike fora og arbeider for å bedre studentenes læringsmiljø og kvaliteten på studiene. SUT arrangerer også sosiale tilstelninger for studenter på NMH.

Det skal til sammen velges 6 representanter til SUT. Hver representant skal sitte i ett år. Kandidatene har stilt til et eller flere verv og du kan bare stemme på noen til det/de vervene de har stilt til. Stiller man til flere verv har man prioritert vervene sånn at hvis man taper kampen om det vervet man helst vil ha men vinner den man har som nummer 2, blir man valgt til det vervet etc.

Valg til Høgskolestyret

Til høgskolestyret skal det velges to representanter og 2 vara. Det skal være en mannlig og en kvinnelig av hver og alle skal sitte i et år. Valget gjennomføres som preferansevalg og du setter kandidatene i prioritert rekkefølge. 

Frist

Det er mulig å stemme fra mandag 6. mai til og med fredag 10. mai kl 23.59.

Valgreglementet for Norges musikkhøgskole (pdf)

Kandidater til SUT


 Elin Nilsen

 Kandidatstudiet i musikkpedagogikk -  3. år

 Stiller til: Leder

 Jeg har et sterkt ønske om å engasjere meg i det skolepolitiske arbeidet og få innsikt i driften av skolen, og jobbe med trivsel og utvikling av studiene. 
 Jeg tenker at det er viktig å si ifra om det er noe man vil endre, ellers så skjer det ingen ting! Etter snart tre år på denne skolen vil jeg si at jeg har fått innsikt i del viktige saker som jeg
 vet at mange har mye å si om. 


Tomas Laukvik Nannestad

Kandidatstudiet i utøving, klassisk – gitar 2. år

Stiller til: Nestleder (1. prio) og medlem (2. prio) 

Jeg stiller til valg, fordi jeg ønsker å bidra til bedre miljø og studievilkår for studentene på NMH. 


Morta Kacionaite

Kandidatstudiet i utøving, klassisk – klarinett 3. år

Stiller til: Nestleder

Jeg vil stille til SUT fordi jeg syns dette er en perfekt skole med masse muligheter og ekstremt hyggelige og flinke mennesker som inspirerer meg hver dag! Det er den største grunnen til hvorfor jeg stiller, men jeg stiller også fordi jeg er et sosialt menneske og liker å være i konstant kommunikasjon. 


Jonas Hald

Kandidatstudiet i utøving, klassisk – gitar 1. år

Stiller til: Økonomiansvarlig 

Jeg stiller fordi jeg synes SUT er en viktig del av NMH, og det kunne jeg tenke meg å være en del av.  Jeg har lyst til å være en mer aktiv del av studielivet her på skolen. Jeg tror jeg kan være med å videreutvikle SUT i riktig retning sammen med andre mennesker.


Sanyu Christine Nsubuga 

Kandidatstudiet i musikkpedagogikk – jazzsang 1. år

Stiller til: Medlem 

Jeg hører ofte interessante og viktige synspunkt fra mine medstudenter om tiltak som kan bidra til en positiv utvikling av hvordan vi har det på NMH. Samtidig merker jeg at flere av disse idéene ikke når fram til der de som tar avgjørelsene rundt problemstillingene sitter. For å bidra til at flere stemmer blir hørt og kan spille en rolle i hvordan hverdagen vår formes vil jeg derfor stille til valg som medlem i SUT. 


Maren Sofie Nyland Johansen

Kandidatstudiet i utøving – Akkordeon 2. år

Stiller til: Medlem

Jeg stiller til vervet som medlem, fordi jeg er interessert i å utvikle og diverre studietilbudet på NMH.

 

 

 

Kandidater til styret


Anna Linh Berg

Kandidatstudiet i komposisjon, 2. år

Jeg ønsker å stille til valg som studentrepresentant i NMHs styre fordi jeg er engasjert i hva som skjer på skolen, jeg er interessert i hvordan beslutninger tas og på hvilken bakgrunn dette skjer. Etter å ha jobbet et år med å fremme studentsaker i programutvalget for komposisjon har jeg fått lære mer om hvordan slike prosesser foregår og hvilken forberedelse som kreves. 
Jeg er opptatt av å snakke med medstudenter for å finne ut av hvordan de har det faglig og sosialt på skolen og gjennom dette å bedre kunne ivareta studentenes interesser. Jeg vil legge vekt på å være i dialog med studentutvalget for å kunne være en tydelig stemme i studentsaker. 


Sverker Rundqvist 

Kandidatstudiet i utøving – kontrabass 3. år

Jeg har dette studieår vært leder av Studentutvalget og nå ønsker jeg å fortsette arbeide for studentene på NMH, i høgskolens styre. Jeg syns NMH er en utrolig spennende organisasjon med uendelige muligheter og som studentrepresentant i styret har jeg lyst å føre studentenes stemme sånn at den alltid finnes med, selv i besluttningenen på høyeste nivået. 


Alice Lewin 

Kandidatstudiet i utøving - jazzsang 3. år

Jeg har sittet i SUT og i programutvalget for Jazz og folkemusikk i år og er fort blitt engasjert til å bidra for skolens og studentenes beste. Jeg er ivrig, glad i utfordringer og utvikling, og ønsker å sitte i høgskolestyret for å bidra til at NMH er og forblir et flott studiested og god arbeidsplass for alle :) 


Anders Krøger

Kandidatstudiet i komposisjon 3. år

Jeg har gjennom mine verv som festsjef og nestleder i SUT samlet mye erfaring om hvordan skolens styre fungerer. Jeg skal ta med meg denne erfaringen og være en tydelig stemme for elevene.


 

Sist oppdatert: 5. mai 2019