Utvalg for ph.d.-programmet i kunstneriske utviklingsarbeid

KUST har ansvar for opptak til og drift av ph.d-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Utvalget skal gi råd angående kunstneriske stipendiatprosjekter. 

Utvalget består av tre representanter blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte hvorav en leder, en ordninært ansatt og to stipendiatrepresentanter, samt et eksternt medlem. 

Representane blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte er oppnevnt for fire år og følger rektoratsperioden (2013-17, 2017-21). Stipendiatene oppnevnes for ett år og følger studieår.

Utvalgets leder er Ellen Ugelvik.

Medlemmer 2017-21

Møter

Høsten 2019

 • 28. august kl.1000-1200
 • 27. september kl. 1000-1200
 • 13. november kl. 1000-1200
 • 26. november kl. 100-1200

Våren 2020

 • 7. januar kl. 1000-1200
 • 14. februar kl. 1000-1200
 • 14. april kl. 1000-1200
 • 19. mai kl. 10000-1200

Det kan settes opp ytterligere møter i forbindelse med opptaket til programmet. 

Hovedregelen er at saker meldes til KUSTs sekretær senest 10 dager før. Ved oppnevning av bedømmelseskomité må forslag leveres 14 dager før. I slike saker gjør KUST vedtak i form av anbefaling av en komité, mens FoU-utvalget vedtar oppnevningen.

Saker sendes til utvalgssekretær

Møteprotokoller

2019

2018

2017

2016

Mandat

Utvalget skal:

 • gi råd og anbefalinger angående utdanning og rekruttering innen det kunstneriske utviklingsarbeidet
 • vurdere søkers faglige forutsetninger for å søke opptak på programmet
 • foreslå veileder for stipendiaten
 • foreslå bedømmelseskomite for sluttvurdering
 • initiere og tilrettelegge for tiltak som skal stimulere stipendiatenes faglige utvikling
 • initiere tiltak av felles karakter for stipendiatene som arbeidstakere ved NMH
 • være høringsinstans for saker vedrørende programmet
 • disponere midler som er tildelt utvalget

Sammensetning

 • 3 representanter normalt blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte hvorav en leder
 • Leder oppnevnes av rektor, de øvrige 2 av FoU-utvalget. Representantene skal ha kompetanse på minimum førsteamanuensisnivå med hovedvekt på kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • 2 representanter blant stipendiatene, valgt av og blant Musikkhøgskolens stipendiater


Representantene for de ansatte fungerer for en periode på 4 år og følger samme periode som skolens øvrige organ. Representantene for stipendiatene fungerer for en periode på 1 år.

 

 

Sist oppdatert: 14. september 2017