Studieutvalget

Studieutvalget har ansvar for å utvikle, tilrettelegge og implementere, kvalitetssikre og evaluere Musikkhøgskolens utdanningstilbud.

Møteinnkallinger og møteprotokoller

Møter i studieutvalget 2019     
Møter i studieutvalget 2018
Møter i studieutvalget 2017
Møter i studieutvalget 2016
Møter i studieutvalget 2015 
Møter i studieutvalget 2014
Møter i studieutvalget 2013
Møter i studieutvalget 2012

Medlemmer i studieutvalget perioden 2017-2021:

 • Morten Halle, leder
 • Brit Ågot Brøske, nestleder
 • Gunnar Flagstad
 • Gjertrud Pedersen
 • Ole Kristian Ruud
 • Asbjørn Schaathun
 • Sverker Rundqvist, student
 • Johan Christian Bruun, student

Varamedlemmer

 • Are Sandbakken
 • Vibeke Breian
 • Tone Kvamme
 • Guro Salvesen, student

Det kan være aktuelt at styret på et senere tidspunkt oppnevner 2 - 3 eksterne medlemmer til studieutvalget.

Mandat

Studieutvalget har ansvar for å utvikle, tilrettelegge og implementere, kvalitetssikre og evaluere Musikkhøgskolens utdanningstilbud.

Les hele mandatet vedtatt 16. juni 2017.

Underutvalg

Sist oppdatert: 17. januar 2019