Biblioteksutvalget

Biblioteksutvalget er et rådgivende organ i biblioteksspørsmål.

Mandat

Biblioteksutvalget er et rådgivende organ i biblioteksspørsmål. Utvalget skal forelegges og uttale seg om budsjettforslag, personalbehov, retningslinjer for innkjøp og andre vesentlige forhold som berører bibliotekets virksomhet. For øvrig skal utvalget uttale seg om andre saker som det blir forelagt av hovedbibliotekskaren. Utvalget kan også selv ta opp spørsmål som angår bibliotekets virksomhet.

Biblioteksutvalget skal bestå av tre lærerrepresentanter, en studentrepresentant og hovedbibliotekskaren. En av lærerrepresentantene skal være utvalgets leder og hovedbibliotekkaren er sekretær for utvalget.

Medlemmer

  • Mats Claesson, leder
  • Gjertrud Pedersen
  • Hilde Halvorsrød
  • Anders Krøger, studentrepresentant
  • Johan A. S. Jørgensen, sekretær

Funksjonstid

Funksjonstiden for de fast ansatte er fram til 31. juli 2021.

For eventuelle midlertidig ansatte utløper funksjonstiden når ansettelsesforholdet avsluttes og for studentrepresentanten når studieforholdet avsluttes.

Sist oppdatert: 3. oktober 2019