Kunstutvalget

Kunstutvalget har oversikt over kunsten på Musikkhøgskolen og arbeider for å presentere den på en god måte.

Medlemmer 2017-2021

 • Hilde Ringlund, leder
 • Geir Tore Larsen
 • Harald Aadland
 • Monika Holst-Olsen, studentrepresentant
 • Torild Gjerdet, sekretær

Planer for eksisterende samling

 • Utvalget vil arbeide videre med remontering av kunsten som er i NMHs eie slik at den kan presenteres på en best mulig måte
 • I løpet av høsten har utvalget planer om en komplett skilting av den kunstneriske utsmykningen
 • Når utsmykningen i Prismerommet er ferdig vil vi utarbeide en folder/brosjyre og en elektronisk katalog der kunst kan presenteres for ansatte, studenter og gjester

Planer for ny kunst

 • NMH ble tildelt et kunstprosjekt fra KORO for Prismerommet og det gjenstår litt bygningsmessig arbeid før kunstverket kan presenteres
 • Utvalget har store planer for Styrerommet, Fellesrommet, Pauserommet og satser på en fotografisk utsmykning som kan presenteres i løpet av vinteren 2017-2018
 • Videre planlegges en bedre presentasjon av studentenes og ansattes arbeid, prosjekter og utmerkelser i fellesområdene

 

Sist oppdatert: 27. september 2017