Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen.

Samarbeidsutvalget møtes før hvert styremøte og drøfter sakene som skal opp.

Samarbeidsutvalget består av:

  • Leder for Forskerforbundet ved NMH, Anders Eggen
  • Leder for Creo – forbundet for kunst og kultur ved NMH, Håkon Kvidal
  • Leder for Parat ved NMH, Åse Karin Hjelen
  • Direktør Tove Blix
  • Leder for Seksjon for økonomi, personal og arkiv Cathrine Bøgestub
  • Rektor Peter Tornquist
  • Karl Gunnar Ekblad (sekretær)

Utvalget er reoppnevnt for rektoratperioden fram til 31. juni 2021.

Møter 2019

Møter 2018

Sist oppdatert: 1. november 2019