Styremedlemmer

Styremedlemmer ved Norges musikkhøgskole i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Styret har 11 representantar: 4 vitskapleg tilsette, 2 studentar, 1 teknisk-administrativt tilsett og 4 eksterne representantar som er oppnemnde av Kunnskapsdepartementet.

Styreleiar

Peter Tornquist, rektor Norges musikkhøgskole

Varamedlem for styreleiar: Morten Halle, prorektor Norges musikkhøgskole fra 2020.

Representantar utnemnd av Kunnskapsdepartementet

Styremedlemmer

  • Stein Olav Henrichsen, adm. direktør Munchmuseet.
  • Cecilie Ohm, seniorrådgivar ved Universitetet i Bergen (UiB).
  • Kaarlo Hildén, dekan og leiar av Sibelius-akademiet, fakultet for klassisk musikk, Konstuniversitetet.
  • Paula Crabtree, rektor ved Stockholms konstnärliga högskola.

Varamedlemmer:

  • Ingvild Aas, rektor ved Molde kulturskole
  • Alexander Refsum Jensenius, førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap, UiO.

Representantar for dei tilsette

Styremedlemmer

Varamedlemmer

Representantar for studentane

  • Anna Berg
  • Sverker Rundqvist
Sist oppdatert: 5. mars 2020