Rombooking på nett

Du kan selv booke rom til møter og øvinger på nett. Dette gjør du via TimeEdit, der også timeplanene ligger.

Studenter ved NMH har alltid 20 tilgjengelige timer framover i tid, og hver booking kan maks være på fire timer. Når en booking er overstått, blir timene frigitt, og man kan booke på nytt.

Du kan booke 45 dager fram i tid, men ikke lenger.  Av hensyn til likebehandling, er grensen på 20 timer absolutt.

Kansellere en booking

Dersom du kansellerer en booking, vil du få tilbake tiden som var bundet opp i denne bookingen. Du kan ikke kansellere bookinger tilbake i tid.

Det er veldig viktig at du ikke booker mer enn du faktisk trenger og kommer til å bruke, og at du sletter bookinger som du ikke skal bruke. Romtilgangen er knapp, og flere timer tilgjengelig gir ikke flere rom å dele på.

Hvordan booke

Du må benytte webløsningen for å booke rom og looge på med FEIDE brukernavn og passord.

Etter å ha logget på, vil du se én lenke for Web booking og én for Web booking (jazz).

Web booking (jazz) er kun for jazzstudenter og -ansatte. Bak denne lenken finnes et lite utvalg rom som er reservert jazzstudenter og -ansatte (06021, U1005, U1007, U1008, U1009).

For å booke de øvrige rommene, velg lenken Web booking.

Booke konsertsal

Les mer om booking av konsertsaler.

Rommene som er tilgjengelig for booking på nett

Ikke alle rommene på NMH er tilgjengelige for booking, og en del av de tilgjengelige rommene er allerede booket til undervisning og arrangementer, men som student kan du benytte ledig kapasitet.

Her er oversikten rom som kan bookes på nett>>

Sist oppdatert: 5. mars 2019