NMH adgangskort

Nytt adgangskort

  • Adgangskort-terminalen ligger her:

  • Følg veiledning på skjermen.

  • Kort kan hentes i resepsjonen senere på dagen eller dagen etterpå.

 

Mistet, ødelagt eller gått ut på dato.

  • Dersom adgangskortet er gått ut på dato, ødelagt eller mistet, kan du ta kontakt med Ellen i resepsjonen for å få nytt.

 

Sist oppdatert: 26. mars 2019