NMH adgangskort

Nytt adgangskort

  • Adgangskort-terminalen ligger her:

Et kart som viser hvor adgangskortterminalen ligger. Gå inn hovedinngangen på NMH i første etasje, går rett frem til du ser Lindemansalen, gå til høyre og deretter rett frem helt til du treffer en dør. Gå gjennom døren og videre rett frem til neste dør. Gå gjennom den andre døren, og terminalen er rett til høyre innenfor.

  • Følg veiledning på skjermen.

På skjermen er det et felt til å fylle ut ditt fulle navn, og under et annet felt til å fylle ut din NMH-epostadresse. Under feltene er den en stor knapp hvor det står "Take my photo".

  • Kort kan hentes i resepsjonen senere på dagen eller dagen etterpå.

Mistet, ødelagt eller gått ut på dato

  • Dersom adgangskortet er gått ut på dato, ødelagt eller mistet, kan du ta kontakt med Ellen i resepsjonen for å få nytt.
Sist oppdatert: 26. mars 2019