Trådløsnett (Wi-Fi)

Hvordan logger du på trådløsnettet? For besøkende, studenter og ansatte.

Besøkende

Velg Wi-Fi nettverket "NMH gjest", åpne en nettleser, og følg instruksjonene.

Studenter og ansatte

Velg Wi-Fi nettverket «eduroam»
Brukernavn ansatt: ditt NMH brukernavn@nmh.no
Brukernavn student: ditt NMH brukernavn@student.nmh.no
Passord: ditt NMH passord

NB! Brukernavnet ikke likt som e-postadressen din.

Nettverket vil fungere på alle institusjoner som bruker Eduroam-nett.

Problemer?

  • Har du en aktiv brukerkonto på NMH?
  • Kanskje du skriver inn feil brukernavn eller passord? Test om du får logget på andre NMH-tjenester som f.eks. e-posten din.

Hjelp for NMH-brukere: Eduroam Configuration Assistant Tool for NMH

Hjelp for brukere fra andre Eduroam-institusjoner: Eduroam Configuration Assistant Tool

Opplever du feil eller dårlig dekning ta kontakt med IT på it@nmh.no

Sist oppdatert: 17. juni 2016