Konsertplanlegging

Ønsker du å ha en konsert i regi av NMH? Her finner du ut hvordan du skal gå frem.

1. Planlegg tidspunkt for din konsert

Jo lengre i forveien du planlegger, desto bedre. 

OBS! NMH har to konsertsesonger i året. Høstsesongen starter uken etter oppstartsuken og går frem til eksamensperioden starter. Vårsesongen starter rett over nyttår og går frem til eksamensperioden starter.

I eksamensperiodene så har ikke NMH noe offisielt konsertprogram ut over eksamenskonserter. Det vil si at vi ikke booker eller bistår konserter i disse periodene.

For hver sesong så lyses innmelding ut med en satt frist for forslag til programmet. For å bli prioritert i sesongplanleggingen så man ha meldt inn sitt konsertønske innen den satte fristen. Alle innmeldinger som kommer etter denne fristen vil bli prioritert i andre rekke.

2. Tenk på hvorfor du skal ha konserten din – og for hvem?

Hvem er publikum og hvordan kan du nå de? Tenk gjennom hvordan du vil og kan markedsføre konserten.

3. Behov for teknikk og praktisk/teknisk bistand

Tenk igjennom om teknikk og eller behov for praktisk/teknisk bistand vil være avgjørende for din konsert.

Vi har begrensede ressurser og prioriterer disse svært nøye og vi ønsker å bruke de der behovet er avgjørende og absolutt størst. 

4. Fortell oss om din idé, dine behov og book din konsert

Se på siden hvordan booke sal/sted for din konsert for info om dette.

Markedsføring

Du er selv ansvarlig for å markedsføre konserten, og å melde konserten inn til de kanalene Musikkhøgskolen har, som nmh.no/arrangementer.

Bruk konsertinfo@nmh.no for å få konserten inn i arrangementskalenderen (og dermed også på TV-skjermene i foajeen og 3. etasje). NB: Bachelorkonserter og "lavterskel studentkonserter" annonseres ikke.

Du kan også lage egne plakater og programmeved hjelp av plakat- og programgeneratoren vår.

Tips og mer informasjon om markedsføring.

Kontakt

Bruk alltid e-postadressen konsertinfo@nmh.no hvis du vil nå produsentene eller noen i kommunikasjonsavdelingen angående program eller praktiske detaljer ved konserter som allerede er booket og avtalt.

Sist oppdatert: 10. januar 2017