Diploma Supplement

Diploma Supplement er gratis og utstedets automatisk til alle som oppnår en grad ved Norges musikkhøgskole. DS er laget etter en europeisk standard med hensikt å gjøre nasjonal utdanning mer gjennomsiktig på tvers av europeiske land.

Click here for information in English.

Hva er Diploma Supplement?

Diploma Supplement (DS) er et vitnemålsvedlegg som beskriver utdanningen du har gjennomført, samt det norske utdannings- og karaktersystemet, på engelsk.

DS består av en generell del, som beskriver det nasjonale systemet for høyere utdanning, og en individuell del. I tillegg til Diploma Supplement legges det ved en side med karakterutskrift, Transcript of Records.

Hvem kan få DS?

Alle studenter som oppnår en grad ved Norges musikkhøgskole, får en Diploma Supplement sammen med vitnemålet sitt. Det gjelder i korte trekk alle bachelor- og mastergrader.

Studenter som gjennomfører andre typer utdanninger, som årsenheter på 30 eller 60 studiepoeng, oppnår ikke en bestemt grad, og får dermed heller ikke vitnemål og DS.

Bestilling av DS

Som med vitnemål, skal det ikke være behov for å bestille Diploma Supplement. DS skal utstedes automatisk sammen med ditt vitnemål. Vitnemål og Diploma Supplement utstedes gratis.

Dersom det skulle være spørsmål rundt DS, ta kontakt med Eksamenskontoret.

Sist oppdatert: 20. februar 2019