Kontinuering/ ny eksamen høsten 2019

For alle som av ulike grunner skal gå opp til ny eksamen høsten 2019. Studentene er selv ansvarlige for å melde seg opp ved å sende en epost til eksamen@nmh.no

Her følger informasjon om datoer for ny eksamen i følgende emner:

EXMUS10 - Musikkforståelse I, deleksamen II:
Lørdag 7. september kl 10 – 14 på biblioteket

EXMUS11 / EXMUS12 - Musikkforståelse II
Innlevering av manglende essay på Canvas innen 15. august kl. 13:00 (oppmelding avsluttet)

SATS10 - Satslære I
Utdeling av hjemmeeksamen 28. august kl. 13 - innlevering fredag 29. august kl. 13:00
Skoleeksamen onsdag 28. august kl. 11  - 13

SATS11 - Satslære II
Utdeling av hjemmeeksamen mandag 26. august kl. 13:00
Innlevering av hjemmeeksamen mandag 29. august kl. 13:00

Retningslinjer for oppmelding til ny eksamen:

Alle som ønsker å forbedre karakter kan melde seg opp, men eksamen blir kun arrangert dersom en med gyldig fravær til ordinær eksamen (stryk eller legeattest) melder seg opp.
Man melder seg opp ved å sende mail til eksamen@nmh.no med følgende tekst i emnefeltet: oppmelding til ny eksamen i «emne».

Frist for oppmelding er 20. juni 2019

 

Sist oppdatert: 4. august 2019