Karaktersystemet

Beskrivelse av de graderte karakterene

 

Symbol
Betegnelse
Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A
Fremragende
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.
B
Meget god
Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.
C
God
Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
D
Nokså god
Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
E
Tilstrekkelig
Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
F
Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

 

Beskrivelse av bestått/ikke bestått

Studieutvalget ga 12.05.2020 sin anbefaling til karakterbeskrivelser for bestått/ikke bestått:

Generell karakterbeskrivelse:
 

Bestått
Kandidaten viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i emnet. Vurderingskriteriene anses i sum for oppfylt, og man kan anse læringsmålene for nådd.
 
Ikke bestått
Kandidaten viser ikke nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i emnet. Oppfyllelsen av vurderingskriteriene er så svakt til stede at man ikke kan anse læringsmålene for nådd.

Karakterbeskrivelse for utøvende eksamener:
 

Bestått
Kandidaten kan uttrykke seg kunstnerisk, viser akseptabel form- og stilforståelse, formidlingsevne, og tilstrekkelige instrumentale og musikalske ferdigheter. En helhetlig konsertopplevelse der vurderingskriteriene i sum anses for oppfylt, og der man kan anse læringsmålene for nådd.

Ikke bestått
Kandidatens evne til å uttrykke seg kunstnerisk framstår som begrenset. Konsertopplevelsen som helhet, formidlingen, instrumental og musikalsk mestring er ikke på et tilstrekkelig nivå. En prestasjon der oppfyllelsen av vurderingskriteriene er så svakt til stede at man ikke kan anse læringsmålene for nådd.

Sist oppdatert: 19. mai 2020