Karakterutskrift og vitnemål

Hvordan bestiller du karakterutskrift, og hva er kravene til å få vitnemål?

Karakterutskrift

På Studentweb bestiller du karakterutskrift i fanen "Mer" og under punktet "Bestillinger".

Her kan du bestille en karakterutskrift med digital signatur.

Er du tidligere student ved Musikkhøgskolen og har PIN-koden til Studentweb kan du også bestille karakterutskrift.

Vitnemål

Vitnemål utstedes automatisk etter studiets slutt, for de som oppfyller kravene.

Sjekkliste:

  • Er alle emner i utdanningsplanen min registrert med bestått eller eventuelt fritak?
  • Har jeg oppnådd 240/120 studiepoeng?
  • Mangler jeg valgemner?
  • Har jeg rapportert all kammermusikk (bachelor) eller repertoarstudier (master utøving)?
  • Har jeg eksterne emner som skal innpasses?
  • Er et eventuelt utvekslingsopphold registrert, med godkjenning av emner?

Utstedelse av vitnemål

NMH tildeler følgende grader:

  • Bachelorgrad på 240 studiepoeng: Fullført kandidatstudium på fire år.
  • Mastergrad på 120 studiepoeng: Fullført diplom- eller mastergradsstudium på to år.

I tillegg tildeles en bachelorgrad på 180 studiepoeng, i fritt sammensatte fag etter søknad. Dette forutsetter at minst 60 av studiepoengene er gjennomført ved Musikkhøgskolen.

Vitnemålet sendes per post til din semesteradresse. Det er derfor viktig at denne adressen er helt a jour ved utgangen av studiet.

Hva følger med vitnemålet?

I tillegg til vitnemålet følger:

I noen tilfeller kan en uttalelse fra kommisjonen på diplom- og masterarbeid følge med.

Vitnemålene utstedes fortløpende etter at klagefrister er utløpt og alle dine protokoller er registrert.

Sist oppdatert: 4. september 2018