Skjemaer for rapportering

Her finner du viktige skjemaer og rapporter som du må levere inn i løpet av studiet, blant annet hovedinstrumentrapport.

Skjemaene skal leveres elektronisk til eksamen@nmh.no

Bachelor

Du som er student på kandidatstudiene skal levere en rapport før utøvende eksamen i 1. og 2. avdeling. Rapporten leveres eksamenskontoret innen 15. april i henholdsvis 2. og 4. studieår. Husk signatur av lærer før kopiering.

Bachelor improvisert musikk/ jazz

Bachelorstudenter på utøving improvisert musikk/ jazz og musikkpedagogikk jazz skal levere:

Bachelor folkemusikk

Bachelorstudenter på folkemusikk skal levere:

Andre bachelorstudenter

Alle andre bachelorstudenter skal levere:

Dirigeringsstudenter skal i tillegg levere:

Kirkemusikkstudenter skal i tillegg levere:

Master

Master i utøving og diplom

Master i utøving og diplom leverer følgende skjema:

Andre masterstudenter

Alle andre masterstudenter skal levere: 

Videreutdanning

Studenter på årsstudium i kirkemusikk skal levere:

Sist oppdatert: 11. august 2019