Slik leverer du masteroppgave

Her finner du informasjon om layout, trykking, innlevering og publisering av din masteroppgave.

Alle masterstudenter skal først levere prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale.

Trykking og innlevering

Du leverer masteroppgaven ferdig trykket i seks eksemplarer, og elektronisk som PDF-fil til eksamen@nmh.no.

Forsiden på masteroppgaven må inneholde følgende informasjon:

  • Ditt navn
  • Tittel på oppgaven
  • Semester og år
  • Institusjon

Det er valgfritt om du ønsker å trykke oppgaven en-sidig eller to-sidig, husk paginering. Skrifttype 12 punkt og linjeavstand 1,5.

Liminnbinding med sort eller hvit bakside anbefales.

Refusjon

Ta med kvittering fra trykkeri når du leverer inn oppgaven og du får refundert 700 kr.

Sensurering og publisering

Etter sensurering publiseres din masteroppgave i NMH-BRAGE. Her kan du søke opp tidligere innleverte masteroppgaver ved NMH.

Les mer om masteroppgaven i emnebeskrivelsen for Masterarbeid i din studiehåndbok.

 

 

Sist oppdatert: 20. juli 2016