Tilrettelegging av eksamen

Har du behov for tilrettelegging av eksamen? Du kan søke om tilrettelegging om du har en funksjonshemming eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen.

Frister

Frister for å søke om tilrettelegging under skole- og hjemmeeksamen:

  • Eksamen i mai og juni: 1. april.
  • Eksamen i november og desember: 1. oktober.
  • Ellers i året: senest én måned før eksamen.

Hvem kan søke?

”Kandidater som har en funksjonshemming eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige." (jf. forskriften § 6-9).

Hensikten med tilretteleggingen er at den skal kompensere for ulempene som funksjonshemmingen medfører. Samtidig skal det i størst mulig grad sørges for at alle studenter som framstilles til eksamen, prøves likt. Tilretteleggingen kan altså ikke være så omfattende at den representerer en fordel i forhold til andre studenter.

Søknad om tilrettelegging

Send din søknad om tilrettelegging til eksamenskontoret: eksamen@nmh.no.

Utredning, følgebrev til lege/sakkyndig eller annen dokumentasjon må vedlegges søknaden. Alle kopier av utredninger må være attesterte. Innsendte originaler sendes ikke i retur.

Eksamenskontoret behandler din søknad, om nødvendig i samråd med faglige. Søknaden leveres på Eksamenskontoret i 3. etasje eller sendes per e-post.

Pollenallergi

Tilrettelegging til eksamen dersom du har pollenallergi.

Pollenallergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid ved eksamen. Medisiner gir stort sett lite bivirkninger og det er derfor vanligvis ikke grunnlag for å si at studenter med pollenallergi har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen.

Akutt plage/sykdom krever legeattest

Pollenallergi blir derfor behandlet som en akutt plage/sykdom. Det kreves legeattest som er datert tidligst syv dager før eksamensdato som leveres eksamenskontoret dagen før eksamensdagen. Legeattesten må dokumentere ulempene allergien gir i eksamenssituasjonen.

Sist oppdatert: 5. mars 2019