Opphavs-og bruksrett til opptak av studentpresentasjoner

Norges musikkhøgskole ønsker å dokumentere ulike utøvende studentprestasjoner med lyd- og videoopptak.

Dette dreier seg om følgende aktiviteter, som alle i utgangspunktet allerede er offentlige fremføringer:

  • Produksjoner med større og mindre ensembler ved NMH.
  • Deltakelse i åpne mesterklasser.
  • Eksamenskonserter og andre utøvende eksamensprestasjoner.

NMH ønsker å kunne benytte opptakene i undervisnings-, formidlings- og markedsføringsvirksomhet, for eksempel via høgskolens nettsider. For at NMH skal kunne utøve sin virksomhet som utdanningsinstitusjon og kulturinstitusjon på en best mulig måte, herunder å skape oppmerksomhet om NMHs studenter, er det viktig at studentene gir NMH adgang til å bruke opptakene.  Studenten vil uansett ha anledning til å reservere seg mot offentliggjøring av opptak av individuelle eksamensprestasjoner og vil derfor bli kontaktet spesielt hvis dette skulle bli aktuelt.

Eventuelle inntekter fra offentlig fremføring av mesterklasser og produksjoner med NMHs ensembler, eller offentlig fremføring av slike, tilfaller NMH. Individuelle eksamensprestasjoner vil ikke bli utnyttet kommersielt, uten eventuelt etter nærmere avtale med studenten.

NMH skal navngi studenten på dokumentasjonsmaterialet i henhold til åndsverkloven § 3 (lovdata.no). Unntak fra dette vil være ved deltakelse i større ensembler.

For at NMH skal kunne bruke opptakene som beskrevet her, er det nødvendig at studentene gir NMH adgang til offentlig fremføring av lyd- og videoopptakene.

Studenten beholder retten til å fremstille kopier av opptak til privat bruk. Dersom studenten ønsker å bruke opptak i andre sammenhenger, må likevel høgskolen ved biblioteket kontaktes. Dette skyldes dels at NMH som tilvirker har rettigheter til opptakene etter åndsverkloven § 45, og dels at opptakene som regel inneholder også andre studenters prestasjoner. Tilgang til opptakene kan studentene få gjennom biblioteket.

Sist oppdatert: 21. mai 2014