Studieprogresjon og studierett

Alle studenter må hvert semester betale semesteravgift og semesterregistrere seg.

Som student må du også sørge for at du følger opp alle emner du skal i henhold til studieplanen.

Sist oppdatert: 16. juli 2014