Handlingsplaner, lover og regler

Her finner du viktige lover og forskrifter som gjelder studiene ved Norges musikkhøgskole.