Kontaktpersoner

Studentkontakter

Alle studenter ved Musikkhøgskolen har en studentkontakt.

Studieledere

Studieleder har ansvar for programkvaliteten i studieprogrammene han/hun leder.

Hvem gjør hva i administrasjonen?

Denne oversikten hjelper deg til å finne rett person i administrasjonen.

Alle ansatte

Et søkbart register over alle ansatte ved Norges musikkhøgskole.