Studentkontakter

Alle studenter ved Musikkhøgskolen har en studentkontakt.

Studentkontakten er din kontaktperson i saker om gjennomføring av studiet og i andre spørsmål som angår din studiesituasjon.

Studentkontakten kan være en god samtalepartner. Ikke vær redd for å ta kontakt.

Sist oppdatert: 14. februar 2020