Studiekontakter

Alle studenter ved Musikkhøgskolen har en studiekontakt. Studiekontakten er din kontaktperson i saker om gjennomføring av studiet og i andre spørsmål som angår din studiesituasjon.

Bachelornivå
Studieprogram Studiekontakt
Utøving – klassisk, stryk og harpe Audun Sandvik
Utøving – klassisk, sang Mona Julsrud
Utøving – klassisk, slagverk og blås unntatt blokkfløyte  Sissel Dørum
Utøving – klassisk, klaver Jorunn Marie Bratlie
Utøving – klassisk, øvrige instrumenter Hans Olav Gorseth
Utøving – improvisert musikk/jazz Morten Halle
Utøving – folkemusikk Steinar Ofsdal
Kirkemusikk Terje Winge
Komposisjon Henrik Hellstenius
Musikkpedagogikk Vegar Storsve
Det frie kandidatstudiet Silje Marie Øiestad Skeie
Dirigering – korledelse Vivianne Johnsen Sydnes
Dirigering – orkesterledelse Ole Kristian Ruud

 

Masternivå
Studieprogram Studiekontakt
Diplomstudiet i utøving Peter Herresthal
Mastergradsstudiet i komposisjon og mastergradsstudiet i filmmusikkomposisjon Asbjørn Schaathun
Mastergradsstudiet i jazzkomposisjon for store ensembler Helge Sunde
Mastergradsstudiet i utøving – solo/kammermusikk Kjell Tore Innervik
Mastergradsstudiet i utøving – akkompagnement og kammermusikk Matti Hirvonen
Mastergradsstudiet i utøving – operarepetitør Tore Dingstad
Mastergradsstudiet i utøving – utøving med kunstnerisk og teoretisk fordypning Gjertrud Pedersen
Mastergradsstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz Håkon Storm-Mathisen
Mastergradsstudiet i utøving – folkemusikk Steinar Ofsdal
Mastergradsstudiet i dirigering – korledelse Grete Pedersen
Mastergradsstudiet i dirigering – orkesterledelse Ole Kristian Ruud
Master i utøvende musikkteknologi Mats Claesson
Mastergradsstudiet i anvendt musikkteori Inger Elise Reitan
Mastergradsstudiet i kirkemusikk Terje Winge
Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk Geir Johansen
Mastergradsstudiet i musikkterapi Rita Strand Frisk
Fordypningsstudium i utøving Kjell Tore Innervik
Videreutdanningsstudiene
Studieprogram Studiekontakt
Praktisk-pedagogisk utdanning Signe Kalsnes
Årsstudiet i kirkemusikk I og II Inger-Lise Ulsrud
Årsstudiet i musikk og helse Tom Næss
Administrasjon og ledelse Inger Anne Westby
Komposisjon Kjell Habbestad
Anvendt musikkteori Inger Elise Reitan
Ensembleledelse I og II Sigmund Thorp
Live Electronics (elektronikk for utøvere) Håkon Kvidal
Doktorgradsnivå
Studieprogram Studiekontakt
Doktorgradsprogrammene Øivind Varkøy
Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid Ivar Frounberg
Andre kontakter
Studieprogram Studiekontakt
Koordinering akkompagnement Gunnar Flagstad
Unge musikere/talentutvikling Torbjørn Ottersen
Fysioterapi/belastningsproblemer, fysioterapeut fra Mensendieck-klinikken Christine Reff Sydnes
Veiledning i prestasjonsforberedelse Philip Dammen
Sist oppdatert: 30. august 2016