Studieledere

Studieleder har ansvar for programkvaliteten i studieprogrammene han/hun leder.

Studielederens oppgaver

Studieleder har ansvar for programkvaliteten i studieprogrammene han/hun leder, blant annet gjennom faglig koordinering og ved å sikre faglig sammenheng og helhet i studiet.

Studieleder skal sikre god kommunikasjon med og mellom alle som underviser på et program og mellom studenter og lærere. Studielederen skal også bidra til å utvikle programmenes faglige nettverk, nasjonalt og internasjonalt.

Studieleder er normalt leder av programutvalget som hører til studieprogrammet.

Funksjonstid

Funksjonsperioden er fire år fra 1. august 2017, men begrenset av den tiden man er ansatt på NMH.

Sist oppdatert: 5. mars 2019