Studiehåndbøker

Studiehåndboka er sortert etter studentenes startkull.

Her finner du alle NMHs program- og emnebeskrivelser. Det er viktig at du leser program- og emnebeskrivelser i riktig studiehåndbok, altså etter hvilket år du/studenten du underviser begynte på studiet.