Studieplan for påbyggingsstudium på bachelornivå - klassisk: startkull høst 2019

Navn på studieprogram
Påbyggingsstudium på bachelornivå - klassisk
Studieprogramkode
UTBA
Fører til kvalifikasjon
Ingen formell kvalifikasjon
Omfang
60 studiepoeng – heltidsstudium over 1 år

Opptakskrav

For opptak kreves treårig bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver tilsvarende opptaksprøvene til 2. avdeling (3. år) i Kandidatstudiet i utøving – klassisk. Nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende treårig bachelorutdanning i utøving.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet er ettårig og tilbys søkere med bakgrunn innen klassisk musikk. Målgruppen for studiet er søkere med treårig bachelorgrad som ønsker å fordype seg i sitt hovedinstrument. Studiet er spesielt innrettet med tanke på opptak til Mastergradsprogrammet i utøving ved Norges musikkhøgskole (NMH), hvor det for opptak forventes et nivå tilsvarende NMHs egen fireårige bachelorgrad i utøving. Studiet tilsvarer 4. år av kandidatstudiet i utøving – klassisk.

Mål for studiet

Mål for studiet er at studentene skal utvikle:

  • selvstendig kunstnerisk kompetanse
  • kreativitet og formidlingsevne
  • evne til nyskapende tenkning
  • kvalifikasjoner for ulike yrker og oppgaver som er meningsfulle for dem selv og som samfunnet har behov for

Organisering

Det faglige innholdet i studiet er organisert i:

 

  • utøvende emner
  • valgemner

 

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

Les om fravær og permisjon (Lovdata)

For å beskrive omfanget på emnene i programmet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vedlegg 1: Veiledende undervisningsmengde og organisering

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (Lovdata)

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften med vurderingsuttrykk.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH .

Emnestruktur

Stryke-, messing-, treblåseinstrumenter og harpe

Slagverk

Klaver, gitar, akkordeon og cembalo

Sang

Blokkfløyte

* Angir tidsmessig plassering av emne uten egne studiepoeng.

STRYK-, MESSING-, TREBLÅSERINSTRUMENTER OG HARPE

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År
Utøvende emner - 30 sp.
UTHOINST30 Hovedinstrument 25 25
FORUM30 Forum og interpretasjon II *
ORK30 Orkester II *
KAMMUS30 Kammermusikk 5 5
Valgemner - 30 sp.
VALG30 Valgemner 30 30
Sum: 60

SLAGVERK

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År
Utøvende emner - 30 sp.
UTHOINST31 Hovedinstrument 25 25
FORUM30 Forum og interpretasjon II *
ORK30 Orkester II *
KAMMUS30 Kammermusikk 5 5
Valgemner - 30 sp.
VALG30 Valgemner 30 30
Sum: 60

KLAVER, GITAR, AKKORDEON OG CEMBALO

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År
Utøvende emner - 30 sp.
UTHOINST34 Hovedinstrument 25 25
FORUM30 Forum og interpretasjon II *
KAMMUS30 Kammermusikk 5 5
Valgemner - 30 sp.
VALG30 Valgemner 30 30
Sum: 60

SANG

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År
Utøvende emner - 30 sp.
UTHOINST33 Hovedinstrument 25 25
OPROM30 Romanse- og oratorieseminar *
DRAMA30 Drama *
KAMMUS30 Kammermusikk 5 5
Valgemner - 30 sp.
VALG30 Valgemner 30 30
Sum: 60

BLOKKFLØYTE

Emnekode Emnets navn Studiepoeng Stp pr.år
1. År
Utøvende emner - 30 sp.
UTHOINST32 Hovedinstrument 25 25
FORUM30 Forum og interpretasjon II *
KAMMUS30 Kammermusikk 5 5
Valgemner - 30 sp.
VALG30 Valgemner 30 30
Sum: 60
Sist oppdatert: 4. juli 2019