Tilrettelegging av studiene

Permisjon fra studiene?

Det kan hende du vil ha behov for permisjon i løpet av studiet ditt. Permisjoner må minimum ha en varighet på ett semester og gis maksimalt for ett studieår eller to påfølgende semestre.

Innpassing av eksterne valemne

Har du vore på studiepoenggivande kurs, eller har emner frå tidlegare studier du ønskjer innpassa som valemne i graden din ved NMH? Då er det to framgangsmåtar.

Innpassing av obligatoriske emne

Du kan søkje om fritak når du allereie har tatt eit tilsvarande emne ved NMH eller eit annet lærested. Du bør sende søknaden din allereie ved semesterstart. 

Pensum som lydbok

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produserer og låner ut studielitteratur som lydbøker. Tilbudet er for studenter med dysleksi, svekket syn, ADHD eller andre utfordringer som kan gi lesevansker.