Finn din individuelle lærer 2019/ 2020

NB - disse listene er ikke klare før medio august. Før det vil studieprogrammene nedenfor ikke være klikkbare.

Alle som har undervisning i hovedinstrument, akkompagnement og individuelle valgemner kan finne sine lærere her.

Nedenfor finner du lenker til pdf-dokumenter som viser hvem som underviser hvem. Tabellene viser hvor mange uketimer undervisning som er satt opp hos hvilken lærer og antall uker.

Pdf-ene er sortert etter studieprogram, og kan enkelt søkes i ved hjelp av Ctrl + F.

Masterstudier

Kandidatstudiet i utøving - klassisk og UTBA

Kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz

Kandidatstudiet i utøving - folkemusikk

Kandidatstudiet i musikkpedagogikk

Kandidatstudiet i komposisjon

Kandidatstudiet i kirkemusikk

Kandidatstudiet i dirigering

Det frie kandidatstudiet

Utvekslingsstudenter

Kirkemusikk I og II (videreutdanning)

Musikk og helse (årsstudium)

INSTVAR20/21 Instrumentvariant (valgemne)

Sist oppdatert: 30. juni 2019