Kammermusikk - grupper og påmelding

Kammermusikkgrupper

Alle studenter som har kammermusikk finner relevant info på CANVAS i emnet kammermusikk.

Hvem skal ha kammermusikk?

Kammermusikk er et obligatorisk emne for alle som går klassisk retning på disse studieprogrammene:

 • Kandidatstudiet i utøving (ikke første semester)
 • Kandidatstudiet i musikkpedagogikk (ikke første semester)
 • Kandidatstudiet i dirigering (tredje år)
 • Påbyggingsstudiet i utøving
 • Utvekslingsstudenter på Kandidatstudiet i utøving klassisk

NB! Sangere på Kandidatstudiet i utøving skal først ha kammermusikk fra 2. studieår.

Masterstudenter har mulighet til å ta kammermusikk som valgemne. 

Liste over kammermusikkgrupper finnes på CANVAS

Påmelding 

De fleste studenter velger selv sin kammermusikkgruppe som typisk er på 3-10 utøvere. Innmelding av kammermusikkgruppe skjer to ganger årlig. 

Frist for innmelding 1. desember 2019 for vårsemestret og 15. mai 2020 for høstsemestret.

Dersom du ikke melder deg opp vil du bli plassert i en gruppe av emnekoordinator. Dersom du av ulike grunner må trekke deg fra gruppen er det viktig at du melder fra om dette. 

Link til innmeldingskjema for kammermusikkgrupper vår 2020 

Semesterplan

Alle kammermusikkgrupper skal levere en semesterplan i samarbeid med faglærer. Semesterplanen skal omfatte:

 • gruppesammensetning
 • minimum 20 minutter repertoar
 • tidspunkt for planlagte kammermusikkøvelser
 • tidspunkt for planlagt undervisning med kammermusikklærer
 • om gruppen skal framføre innstudert repertoar ved konsert eller ved semesterprøve

Frist: innen 15. september/1. februar leveres semesterplanen i resepsjonen i 3.etasje eller som vedlegg til kammermusikk@nmh.no 

Last ned mal for semesterplanen her.

Undervisning

En gruppe på tre eller flere har ti leksjoner à 45 minutt til rådighet med tildelt faglærer pr. semester mens duoer har seks leksjoner à 45 minutt til rådighet per semester. Det er obligatorisk oppmøte på timer avtalt i semesterplanen.

Konsert eller semesterprøve?

Kammermusikkgruppen kan hvert semester velge mellom to alternativer for fremførelse av innstudert repertoar:

 • a) Gruppen framfører deler av repertoaret på en konsert. Kammermusikkgruppen har selv ansvar for det praktiske rundt konserten. Konserten godkjennes av faglærer. Hvis faglærer ikke kan være tilstede på konserten, må den dokumenteres ved hjelp av video- eller lydopptak.
 • b) Gruppen framfører ti minutter av oppsatt repertoar på semesterprøve i kammermusikk ved avslutning av semesteret. To faglærere vil være til stede på semesterprøven og gi elevene en muntlig tilbakemelding i etterkant.

Grupper som inkluderer masterstudenter må spille konsert og kan ikke velge semesterprøve.

Semesterprøver høstsemesteret 2019

Dato for semesterprøve i kammermusikk er: 10. desember 2019 

 

Rapportering

Faglærer for gruppen rapporterer direkte til eksamenskontoret. Dersom gruppen velger å fremføre repertoaret på semesterprøve vil fagpanelet rapportere til eksamenskontoret. Vurderingsuttrykket er bestått/ ikke bestått. 

Emnebeskrivelser

Det gjelder forskjellige emnebeskrivelser for kammermusikk avhengig av hvilken studieretning man går på, hvilket studiekull man tilhører og hvor langt man har kommet i studiet. Det er derfor lurt å sjekke hvilken emnebeskrivelse som gjelder for deg. Emnebeskrivelsene finnes i studiehåndbøkene.

Ungdommens Musikk Mesterskap - Gratis for NMHs ensembler å delta i klasse C for kammermusikk (19-25 år).  

Påmelding innen 1. oktober. Videopptak og repertoar for kvalifisering kan ettersendes innen 1. november. Ensembler som kvalifiseres går videre til nasjonalt mesterskap som avholdes på NMH 16-19 januar 2020. 

Spørsmål?

Kontakt kammermusikk@nmh.no

Spørsmål om kammermusikk?

imported-image

Are Sandbakken

Professor

Kammermusikk, Bratsj

imported-image

Lisa Katrine Svendsen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 5. september 2019