Utveksling

Ønsker du å kombinere studieoppholdet ditt ved Musikkhøgskolen med et studium i utlandet?

Søknadsfrist er 15. februar for å søke om å reise ut påfølgende studieår (høstsemesteret, vårsemesteret eller hele studieåret). Planlegg i god tid!

Internasjonal-rådgiverne på kontor 343/362A har faglige og administrative kontakter ved mange musikkutdanningsinstitusjoner og hjelper deg med å planlegge utenlandsoppholdet ditt.

Studietiden blir ikke forlenget

Utenlandsstudiene vil erstatte undervisningen du ellers ville fått ved Norges musikkhøgskole. Utvekslingsperioden skal derfor ikke resultere i forlenget studietid.

Hvor kan du reise?

Du kan søke om et utvekslingsopphold ved en hel rekke forskjellige institusjoner.

Du kan også søke om å reise til steder som ikke står på denne listen. Ta kontakt med en av oss som jobber med studentutveksling dersom dette er aktuelt for deg.

Spørsmål om studentutveksling

imported-image

Miriam Rintelen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
tone.jordhus.JPG

Tone Jordhus

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 19. desember 2018