Finansiering

Som utvekslingsstudent trenger man i de aller fleste tilfeller ikke å betale skolepenger til vertsinstitusjonen. Unntak kan forekomme for noen institusjoner utenfor Europa. Finn ut mer om finansiering til reise, bo- og levekostnader og eventuelle skolepenger her.

Som student på utveksling fra NMH trenger man i de aller fleste tilfeller ikke å betale skolepenger til vertsinstitusjonen. Unntak kan forekomme for noen institusjoner utenfor Europa. Norske utvekslingsstudenter har rett på støtte fra Lånekassen og kan dessuten få stipend til reise og levekostnader (og eventuelle skolepenger) fra forskjellige hold.

Lånekassen

Du som har rett på støtte fra Lånekassen til utdanning i Norge, kan også få støtte som utvekslingsstudent. Les om støtte til utveksling (delstudier) i utlandet på Lånekassens hjemmesider.

Språkkurs

Om du skal studere utenfor Norden på et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du også søke om stipend fra Lånekassen for å delta på språkkurs i forkant av utvekslingsoppholdet.

Du må da, som hovedregel, gå på et minst fire uker langt fulltids språkkurs i det landet du skal studere. Les mer om Lånekassens språkstipend her.

Stipend fra Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Du som har fått utvekslingsplass ved en europeisk institusjon (unntatt Sveits) vil kunne få et stipend på mellom 410 og 460 euro i måneden under utvekslingsoppholdet.

Om du har funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer eller andre tilretteleggingsbehov kan du få ekstra støtte.

Sveits

Sveits er ikke med i det ordinære Erasmus-programmet, og man kan dermed ikke få stipend fra Erasmus+ dersom man drar på utveksling dit. Det er imidlertid mulig å få stipend fra Swiss-European Mobility Programme.

Andre stipender

Andre stipender og legater har ofte tidlige søknadsfrister. Du bør undersøke muligheter for å få slik støtte tidlig, gjerne et år før planlagt utvekslingsopphold.

Fulbrigth-stipend

U.S.-Norway Fulbright Foundation deler hvert år ut stipender til norske masterstudenter som ønsker å studere i USA i minst ett studieår. Søknadsfristen er på høsten og man kan søke før man vet om man blir tatt opp ved et amerikansk lærested. Det kreves svært gode kvalifikasjoner for å få Fulbright-stipend. Les mer om Fulbrights studentsstipend her.

Norge-Amerika foreningen

Norge-Amerika foreningen deler hvert år ut en del stipend til studier i Nord-Amerika.

Legathåndboken

Legathåndboken gir en oversikt over en lang rekke ulike stipend som ikke nødvendigvis er knyttet til et utenlandsopphold, men som likevel kan være verdt å orientere seg om.

ANSAs side om finansiering av studier i utlandet

Se også ANSAs (Association of Norwegian Students Abroad) oversikt over stipender for utenlandsstudier.

Sist oppdatert: 29. august 2019