Nyttige institusjoner og organisasjoner

Kontaktinformasjon til noen av de viktigste organisasjonene og institusjonene for utveksling og studieopphold i utlandet.

ERASMUS+

Erasmus+ er EUs program for samarbeid innenfor høyere utdanning. Norge, som EØS land, deltar på lik linje med EU-landene.

Som Erasmus-student kan du studere ved en høyere utdanningsinstitusjon i et EU-land i en periode på mellom tre og tolv måneder under forutsetning av at Norges musikkhøgskole har en avtale med den institusjonen du ønsker å studere ved.

Det settes opp en avtale mellom deg, Norges musikkhøgskole og mottakerinstitusjonen om det faglige innholdet i utvekslingsstudiet slik at du er sikret at dine studier i utlandet vil bli godkjent når du kommer tilbake.

ANSA

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) gir generell veiledning om studier i utlandet, land- og institusjonsinformasjon.

ANSA gir også utenlandsstudenter tilbud om gunstig forsikring.

Diku

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) gir generell informasjon om studieutvekslingsprogrammer, lenker til nyttig informasjon om studier i utlandet, med mer.

På deres nettside, Utdanning i verden, kan du også lese intervjuer med studenter som har vært på utveksling.

Sist oppdatert: 11. oktober 2017