Støtte til kortere studiereiser i utlandet for studentgrupper

Lærere og studenter kan søke finansiell støtte til studentgruppereiser til utlandet.

Støtten kan dekke deler av kostnader til reise og opphold. Den dekker ikke diett for studenter og lønn for ansatte.

Studentene må betale en egenandel. Egenandelen settes med utgangspunkt i reisens totale kostnad, og vil variere. 

NB: dersom du ser etter informasjon om støtte til konserter og mesterklasser på reise må du gå hit. Dette administreres av Lars Kurverud.

Søknad

Start gjerne med å komme innom internasjonalt kontor for en prat om planen og programmet for reisen. Da kan vi sammen finne løsninger som gjør utbyttet av turen best mulig.

Deretter må du følge opp med en skriftlig oppstilling av budsjett og detaljert program som du senter via epost til Tone Jordhus. Beregn god tid og senest én måned før reisetidspunkt bør denne eposten være sendt. 

Søknader vil bli behandlet fortløpende og i dialog med faglærer. Institusjonell kontakt og strategiske mål for internasjonalisering blir vektlagt ved tildeling.

Husk!

  • Reisen må ha et faglig innhold som hovedsakelig handler om studieaktiviteter.
  • Institusjonell kontakt og kontakt med lokale studenter vektlegges positivt.
  • Ordningen gjelder grupper, ikke enkeltpersoner.
  • En faglærer må være tilknyttet gruppen som søker støtte. Dette kan ivaretas enten ved at lærer er med på reisen, eller er med i planleggingen og tilrettelegging av det pedagogiske opplegget før, under og etter reisen.

For lærere

Hvis du har spesifikke prosjekter du ønsker å gjennomføre, anbefaler vi at du tar kontakt med internasjonalt kontor innen midten av september for å legge det inn i budsjettforslaget for neste studieår.

Kontakt

tone.jordhus.JPG

Tone Jordhus

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 30. april 2018