Valgemner

Søknadsfrist for valgemner til skoleåret 2017/18 var 31. mars 2017.

Dersom du ikke fikk søkt innen denne datoen kan du søke på restetorget!

Valgemnekatalogen 2017/18

Når skal jeg ta valgemner?

De fleste studenter ved NMH skal ta valgemner i 2. avdeling og i andre år av masterstudiet (KAUTIJ har valgemner fra 2. år). Når og i hvilket omfang du skal ha valgemner ser du i din studiehåndbok.

Viktige retningslinjer

1. Følgende studentgrupper skal obligatorisk gjennomføre minst ett emne à 15 studiepoeng eller mer i løpet av 2.avdeling:

  • Kandidatstudiet i utøving, klassisk (KAUTKL) og jazz (KAUTIJ) (unntatt strykere på KAUTKL f.o.m. startkull 2014)
  • Påbyggingsstudiet i utøving (UTBA)
  • Kandidatstudiet i komposisjon
  • Kandidatstudiet i kirkemusikk 4. år
  • Kandidatstudiet i musikkpedagogikk 4. år (MPHOINST20 – fordypning i hovedinstrument kan erstatte kravet om 15 studiepoeng)

2. Følgende studentgrupper skal ikke velge mer enn 15 studiepoeng utøvende emner i studieår der de har valgemner:

  • Kandidatstudiet i utøving, klassisk (KAUTKL)
  • Kandidatstudiet i utøving, folkemusikk (KAUTFM)
  • Påbyggingsstudiet UTBA

3. Masterstudenter kan ha inntil 10 studiepoeng valgemner på bachelornivå i sin mastergrad.

4. Alle studenter kan velge inntil 10 studiepoeng mer enn studieplanen tilsier per studieår. Tildeling av slike ekstrapoeng skjer på Restetorget.

Utveksling

Hvis du søker om utveksling studieåret 2017/2018 skal du likevel søke valgemner ved NMH. Dersom utvekslingssøknaden innvilges blir valgemnesøknaden automatisk trukket.

Les mer om utveksling

Hvordan søker jeg om valgemner?

Søknadsfrist for valgemner til skoleåret 2017/18 var 31. mars 2017. Dersom du ikke fikk søkt innen denne datoen kan du søke på restetorget som blir publisert her i uke 34 (ca 21. august). 

Institutt for musikkvitenskap

Studenter ved Institutt for musikkvitenskap ved UiO som ønsker å søke valgemner på NMH søker gjennom et eget søknadsskjema. Lenke vil komme her snart.

Prosjekt- og ensembleemner

En rekke prosjekt- og ensembleemner ved NMH gir 2 sp per prosjekt. Påmelding til disse emnene skjer gjerne direkte gjennom emneansvarlig. Dette er det opplyst om i emnebeskrivelsene. Studiepoeng for prosjektensembler registreres normalt ved slutten av semesteret eller studieåret.

Du kan også delta på Sommerakademi Voksenåsen eller Sommerkurs i jazz og få studiepoeng for dette.

Dersom du allerede har tatt slike studiepoeng kan du opplyse om dette og velge færre emner, så lenge du sørger for å dekke kravet om valgemner i studieplanen din.

Du kan også søke valgemner ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Disse emnene publiseres noe senere enn NMHs valgemner.

Innpassing av eksterne valgemner

Har du vært på studiepoenggivende kurs, eller har emner fra tidligere studier du ønsker innpasset som valgemner i graden din ved NMH?

Slik får du innpasset eksterne valgemner

Spørsmål?

Kontakt: valg@nmh.no

Sist oppdatert: 17. august 2017