Valgemner

Valgemnekatalogen for 2017/18 er publisert. Søknadsfrist: 31. mars kl 15:00.

Valgemnekatalogen 2017/18

Når skal jeg ta valgemner?

De fleste studenter ved NMH skal ta valgemner i 2. avdeling og i andre år av masterstudiet (KAUTIJ har valgemner fra 2. år). Når og i hvilket omfang du skal ha valgemner ser du i din studiehåndbok.

Viktige retningslinjer

1. Følgende studentgrupper skal obligatorisk gjennomføre minst ett emne à 15 studiepoeng eller mer i løpet av 2.avdeling:

  • Kandidatstudiet i utøving, klassisk (KAUTKL) og jazz (KAUTIJ) (unntatt strykere på KAUTKL f.o.m. startkull 2014)
  • Påbyggingsstudiet i utøving (UTBA)
  • Kandidatstudiet i komposisjon
  • Kandidatstudiet i kirkemusikk 4. år
  • Kandidatstudiet i musikkpedagogikk 4. år (MPHOINST20 – fordypning i hovedinstrument kan erstatte kravet om 15 studiepoeng)

2. Følgende studentgrupper skal ikke velge mer enn 15 studiepoeng utøvende emner i studieår der de har valgemner:

  • Kandidatstudiet i utøving, klassisk (KAUTKL)
  • Kandidatstudiet i utøving, folkemusikk (KAUTFM)
  • Påbyggingsstudiet UTBA

3. Masterstudenter kan ha inntil 10 studiepoeng valgemner på bachelornivå i sin mastergrad.

4. Alle studenter kan velge inntil 10 studiepoeng mer enn studieplanen tilsier per studieår. Tildeling av slike ekstrapoeng skjer på Restetorget.

Utveksling

Hvis du søker om utveksling studieåret 2017/2018 skal du likevel søke valgemner ved NMH. Dersom utvekslingssøknaden innvilges blir valgemnesøknaden automatisk trukket.

Les mer om utveksling

Hvordan søker jeg om valgemner?

Valgemneopptaket for 2017/18 skjer gjennom et eget søknadsskjema for valgemner. Du skal altså ikke søke gjennom Studentweb.

Det forventes at du har lest gjennom emnebeskrivelsen til emnene du søker. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg direkte i skjemaet der emnene du søker krever det.

Du skal sette opp 7 emner slik at det finnes gode alternativer dersom du ikke får alle emnene du har satt opp som øverste prioritet. Dersom du trenger mer enn 20 studiepoeng valgemner bør du sette opp minst ett 15-poengsemne.

Institutt for musikkvitenskap

Studenter ved Institutt for musikkvitenskap ved UiO som ønsker å søke valgemner på NMH søker gjennom et eget søknadsskjema. Lenke vil komme her snart.

Prosjekt- og ensembleemner

En rekke prosjekt- og ensembleemner ved NMH gir 2 sp per prosjekt. Påmelding til disse emnene skjer gjerne direkte gjennom emneansvarlig. Dette er det opplyst om i emnebeskrivelsene. Studiepoeng for prosjektensembler registreres normalt ved slutten av semesteret eller studieåret.

Du kan også delta på Sommerakademi Voksenåsen eller Sommerkurs i jazz og få studiepoeng for dette.

Dersom du allerede har tatt slike studiepoeng kan du opplyse om dette og velge færre emner, så lenge du sørger for å dekke kravet om valgemner i studieplanen din.

Du kan også søke valgemner ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Disse emnene publiseres noe senere enn NMHs valgemner.

Innpassing av eksterne valgemner

Har du vært på studiepoenggivende kurs, eller har emner fra tidligere studier du ønsker innpasset som valgemner i graden din ved NMH?

Slik får du innpasset eksterne valgemner

Spørsmål?

Kontakt: valg@nmh.no

Sist oppdatert: 13. mars 2017