Valgemner

 

 

Når skal jeg ta valgemner?

De fleste studenter ved NMH skal ta valgemner i 2. avdeling og i andre år av masterstudiet (KAUTIJ har valgemner fra 2. år). Når og i hvilket omfang du skal ha valgemner ser du i din studiehåndbok.

Hvis du går på et studium eller studieår uten valgemner (for eksempel videreutdanning eller 1. år master), kan du søke valgemner, men ikke før restetorget i august.

Hvordan søker jeg om valgemner?

Finn ut hvilke valgemner du vil søke på.

Prosjekt- og ensembleemner

En rekke prosjekt- og ensembleemner ved NMH gir 2 studiepoeng per prosjekt. Påmelding til disse emnene skjer noen ganger direkte gjennom faglærer i emnet. Dette er det opplyst om i emnebeskrivelsene. Studiepoeng for prosjektensembler registreres normalt ved slutten av studieåret.

Du kan også delta på Ungdomssymfonikerne,  Sommerakademi Voksenåsen eller Sommerkurs i jazz og få studiepoeng for dette.

Dersom du allerede har tatt slike studiepoeng kan du opplyse om dette og velge færre emner, så lenge du sørger for å dekke kravet om valgemner i studieplanen din.

Du kan også søke valgemner ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Disse emnene publiseres noe senere enn NMHs valgemner.

Studiepoeng

  • Du kan søke om inntil 10 studiepoeng mer enn studieplanen tilsier per studieår. Tildeling av slike ekstrapoeng skjer på restetorget i august.
  • Er du masterstudent kan du ha inntil 10 studiepoeng valgemner på bachelornivå i din mastergrad.

Utveksling

Hvis du søker om utveksling studieåret 2020/2021 skal du likevel søke valgemner ved NMH. Dersom utvekslingssøknaden innvilges blir valgemnesøknaden automatisk trukket.

Innpassing av eksterne valgemner

Har du vært på studiepoenggivende kurs, eller har emner fra tidligere studier du ønsker innpasset som valgemner i graden din ved NMH?

Spørsmål?

Kontakt oss på e-post: valg@nmh.no.

imported-image

Cathrine Nymoen Dorg

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
renate.h.sund.jpg

Renate Hauge Sund

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 6. april 2020