Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Instru­ment­va­ri­ant I/II

Kort om emnet

Emnet gir undervisning på en historisk variant av studentens hovedinstrument, et instrument som er nært beslektet med hovedinstrumentet, eller en sjangervariant. Eksempler på instrumentvarianter er fiolin/barokkfiolin, trombone/eufonium eller klassisk gitar/jazzgitar. Komposisjonsstudenter kan velge sitt hovedinstrument som instrumentvariant.

Bare én instrumentvariant kan velges per år, og den samme instrumentvarianten kan velges maksimalt to ganger.

Hvilken instrumentvariant som ønskes oppgis i søknadsskjema til valgemner.

Studenter som også velger interpretasjonsemnene "Interpretasjonspraksis i tidligmusikk" vil bli prioritert til en relevant Instrumentvariant.

Emneansvarlig: valg@nmh.no.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har forståelse for instrumentets egenart
 • behersker instrumentets spille-/sangteknikk
 • har innsikt i aktuelt repertoar og relevant oppføringspraksis

Innhold

Emnet gir studenten mulighet til å supplere sitt hovedinstrument med et beslektet instrument, et historiske instrument, eller en sjangervariant på hovedinstrumentet.

Organisering

Undervisningen gis i hovedsak individuelt, 22,5 minutter i uken i 24 uker. Visse instrumentvarianter krever at studenten selv kan stille med instrument.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minst 30 minutter.

Frist: Innen 15. mai emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 20 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista-spill og enkel transponering.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Eksempler på instrumentvarianter:

 • Altsaxofon
 • Barokkcello
 • Barokkfagott
 • Barokkfiolin
 • Barokkfløyte
 • Barokkgitar
 • Barokkobo
 • Barokktrombone
 • Barokktrompet
 • Barytonsaksofon
 • Bassklarinett
 • Blokkfløyte
 • Bratsj for fiolininster
 • Cello
 • Cembalo
 • El-fiolin
 • El-gitar for klassiske gitarister
 • Engelsk horn
 • Essklarinett
 • Eufonium
 • Fiolin for bratsjister
 • Fløyte for jazz-saksofonister
 • Hammerklaver
 • Historisk orgelspill
 • Jazz-piano for klassiske pianister
 • Klarinett for jazz-saksofonister
 • Klassisk fagott
 • Klassisk gitar for jazz-gitarister
 • Klassiske klarinetter
 • Kontrafagott
 • Lutt for gitarister
 • Naturhorn
 • Orgel
 • Piccolo
 • Romantisk gitar for gitarister
 • Sopransaksofon
 • Hardingfele