Velkommen til åpen uke

Opplev Musikkhøgskolen mandag 13. november og onsdag 15. november!

Da åpner Norges musikkhøgskole dørene for elever i videregående skole, folkehøgskoler med musikklinjer, kulturskoler og andre interesserte. Velkommen til et variert program med musikkinnslag, foredrag, informasjon om studier og mesterklasseundervisning.

Påmelding

Skoler melder på hele klasser eller mindre grupper til åpen uke ved å fylle inn dette skjemaet:

Påmelding åpen uke

Påmelding til mesterklasser/workshops skjer på to måter, enten ved at elevene melder seg på selv, eller at læreren melder på en eller flere elever:

Påmelding mesterklasser/ workshops

Program for dagene

Programmet er ganske likt begge dager da vi regner med at dere kommer enten mandag eller onsdag.

Programmet for åpen uke

Vi har stor påmelding av elever som vil spille for NMHs lærere. Ved høy påmelding vil vi prioritere elever fra folkehøgskoler med musikklinje og elever i 3. klasse på musikklinjen på videregående skole. Elever på andre klassetrinn kan imidlertid også melde seg på og vil få spille hvis det er plass hos den enkelte lærer. Vi anbefaler at elever som planlegger å søke opptak ved en musikkutdanningsinstitusjon spiller fra sitt prøvespillprogram på disse timene.

Hvis noen av skolene skulle ønske «konsert»-besøk fra NMH i forkant av Åpen uke, ber vi om tilbakemelding om dette til koordinator for Åpen uke: Åste J. Sjøvaag.

NB: datoene i filmen er feil, åpen uke 2017 er 13. og 15. november.

Sist oppdatert: 14. september 2017