Det vitenskapelige ph.d.-programmet

Normert studietid

3 år (180 studiepoeng)

Undervisningsspråk

I hovedsak norsk/skandinaviske språk, noe engelsk

Søknadsfrist

1. februar

Les mer om søknadsprosessen for det vitenskapelige ph.d.-programmet.

Kort om studiet

Det er mulig å søke Norges musikkhøgskoles ph.d.-program med prosjekter knyttet til ett av tre hovedområder:

  1. Historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger (oppføringspraksis).
  2. Musikkpedagogikk.
  3. Musikkterapi.

Studiet består av en opplæringsdel på 40 studiepoeng (blant annet kurs i vitenskapsteori, metode og etikk) og et vitenskapelig forskningsprosjekt på 140 studiepoeng som skal munne ut i en avhandling. Opplæringsdelen gjennomføres normalt i løpet av det første studieåret. Bestått opplæringsdel er en forutsetning for å kunne levere avhandling til avsluttende vurdering.

Studieplan for det vitenskapelige ph.d.-programmet

Opptakskrav

Opptak til doktorgradsprogrammet forutsetter at søkeren har avlagt eksamen av høyere grad (mastergrad, hovedfag, diplomeksamen e.l.) innen det fagområdet man søker opptak til. I de tilfeller der prosjektet forutsetter en utøvende del må utøvende nivå dokumenteres i søknaden. Normalt vil søknad om opptak til programmet og søknad om stipendiatstilling være to sider av samme sak. Etter individuell vurdering er det mulig å ta opp personer til ph.d.-programmet med annen finansiering enn gjennom stipendiatstilling ved NMH. 

Språkkrav ( language requirements).

Kontakt

imported-image

Solveig Christensen

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
oivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor

Musikkpedagogikk

Sist oppdatert: 19. november 2019